Energietoeslag

Heeft u de toeslag niet automatisch ontvangen? Vraag de toeslag aan bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Geplaatst op dinsdag 27 september 2022

Door de gestegen energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Voor huishoudens met een laag inkomen is er daarom de energietoeslag. Dit is een eenmalige tegemoetkoming.

Heeft u de toeslag niet automatisch ontvangen? Vraag de toeslag aan bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Lees eerst de volgende informatie goed door en beantwoord de vragen. Na het beantwoorden van de vragen weet u of u een aanvraag kunt doen en wat u daarvoor moet doen.

Papieren aanvraagformulier

Vraagt u de toeslag liever niet digitaal aan? U kunt het formulier (pdf) ook downloaden, uitprinten, invullen en opsturen. Meer informatie vindt u op de pagina Energietoeslag op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Voorwaarden energietoeslag:

 • U woont in de gemeente Maastricht, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals of Valkenburg aan de Geul.
 • U bent ouder dan 21 jaar. Als u een partner heeft, is in ieder geval één van u ouder dan 21 jaar.
 • U woont zelfstandig en u betaalt uw eigen energiekosten.
 • De energietoeslag wordt één keer per huishouden (adres) uitbetaald.
 • Een huishouden kan uit één of meerdere personen bestaan.
 • De toeslag is € 1.300,- per huishouden (adres).

U komt niet in aanmerking als:

 • U in een instelling woont en geen energiekosten heeft.
 • U een briefadres heeft; u heeft geen energiekosten.
 • U studeert aan een universiteit, HBO of MBO (als u een partner heeft en één van beiden studeert heeft u mogelijk wel recht)*
 • U een hoger inkomen heeft dan de voor u geldende inkomensgrens.
 • U de energietoeslag al (in een andere gemeente) heeft ontvangen.

*You will not receive this allowance when you go to college. However, when you have a partner and only one of you goes to college, you may be able to receive it.

Meer informatie en aanvragen energietoeslag