Lokale regels voor passende oplossingen voor u

De verschillende verordeningen maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp worden vanaf 2023 door de gemeente Vaals gecombineerd in één verordening, zonder moeilijke juridische taal.

Geplaatst op vrijdag 9 september 2022

Voordat de gemeenteraad in december beslist hierover, hoort de gemeente heel graag van inwoners wat ze ervan vinden.
Insteek van de nieuwe regels: de persoonlijke situatie van de inwoner in de gemeente Vaals is het vertrekpunt. En niet de wet die vrij strikte en strenge regelgeving kent. Als je niet oppast vergeet je te kijken naar de mens en zijn achterliggende vraag. En dan kan je situaties en mogelijke oplossingen over het hoofd zien. Dit willen we voorkomen, vindt het college van de gemeente Vaals.

Totstandkoming van de nieuwe verordening

Met het toegangsmodel WijVaals is de gemeente Vaals op een andere manier gaan werken binnen het sociaal domein. Wethouder mens en voorzieningen Erika Jaegers vertelt: “Op diverse fronten werkt de gemeente aan betere dienstverlening aan inwoners. We willen vanuit een breder perspectief naar de inwoner kijken. Dat is niet vanzelfsprekend. Als we uitgaan van iemands individuele omstandigheden, wensen en behoeften, dan zijn geen twee situaties hetzelfde. Je komt dan misschien tot een heel andere oplossing, zonder dat dit leidt tot willekeur. Onze regels moeten dat mogelijk maken. Het aanpassen van onze verordeningen Wmo en jeugd, waarin die regels voor de gemeente Vaals staan, is dan ook een logische stap. Juist om goed aan te sluiten bij wat belangrijk is voor onze inwoners, hebben we de samenwerking gezocht met de Adviesraad Sociaal domein.”

Begeleid door Stimulansz, een organisatie met veel ervaring in het anders formuleren van verordeningen, begon een team medewerkers voorjaar 2022 met het formuleren van de kernwaarden van de gemeente Vaals geredeneerd vanuit het gewenste eindresultaat voor de inwoner. “Die kernwaarden zijn uitgangspunten die leidend zijn voor hoe we naar vragen kijken in het sociaal domein. Door samenwerking, vertrouwen in elkaar en betrokkenheid bij jouw eigen aandeel in een oplossing, voeren we het goede gesprek met elkaar. Onze ervaring met het toegangsmodel laat zien dat we zo samen tot een plan komen dat leidt tot betere oplossingen” zegt Benigna Deiana namens de werkgroep. 

Inspraak

Vanaf 6 september tot 14 oktober 2022 ligt de nieuwe verordening ter inzage. Iedereen die dat wil, kan een reactie geven voordat de definitieve versie naar de gemeenteraad gaat.

Hoe?

U kunt de concept-verordening inzien:

  • Vanaf 7 september tot 14 oktober in het gemeentehuis.
  • Maak hiervoor een afspraak bij het Klant Contact Centrum. Dat kan telefonisch via 043-3068568  of per mail via info@vaals.nl.

U kunt op de concept-verordening reageren:

  • Schriftelijk:  Stuur uw reactie naar de gemeente Vaals (info@vaals.nl) of Postbus 450, 6290 AL Vaals. onder vermelding van “zienswijze verordening sociaal domein”.
  • Mondeling: Neem contact op met het Klant Contact Centrum. Dat kan telefonisch via 043-3068568  of per mail via info@vaals.nl. U wordt dan teruggebeld.