Publieksfunctie politiepost blijft in gemeentehuis Vaals

Tot eind 2020 was er een politiebureau met zowel een publieksfunctie als een opkomstlocatie gevestigd in het pand aan de Randweg.

Geplaatst op vrijdag 1 juli 2022

Dit pand werd door de politie gehuurd, maar is inmiddels verkocht. 

Gedurende de zoektocht naar een nieuwe locatie is gekozen voor een tijdelijke oplossing: voor de publieksfunctie van de politie zijn ruimtes beschikbaar gemaakt in het gemeentehuis aan het von Clermontplein 15. Hier kunnen inwoners terecht voor het doen van aangifte of het spreekuur van de politie bezoeken. Voor de opkomstfunctie (waaronder stalling voertuigen en materialen) zijn noodlokalen ingericht op de gemeentewerf aan de Selzerbeeklaan.

Ondanks legio pogingen van de politie en de gemeente in de afgelopen drie jaar, is er geen geschikte locatie gevonden voor een nieuw politiebureau binnen de gemeente Vaals. De huidige arbeidssituatie in de noodlokalen is voor de medewerkers van de politie niet langer houdbaar en dat betekent dat er een andere oplossing nodig is. Dat is de reden waarom het zoekgebied voor een geschikte locatie voor het politiebureau wordt verbreed. Mocht die verbreding tot een oplossing voor de opkomstfunctie buiten Vaals leiden, dan ligt er een harde afspraak met de politie dat de publieksfunctie niet uit Vaals verdwijnt. In dat geval zal de publieksfunctie permanent in het gemeentehuis worden gehuisvest. Dat zou betekenen dat de huidige tijdelijke publieksfunctie in het gemeentehuis structureel wordt.

De aanrijtijden van de politie zijn niet afhankelijk van de aanwezigheid van een politiebureau, omdat de reactie op meldingen altijd wordt uitgezet naar de dichtstbijzijnde patrouille. Dat kan een wijkagent zijn, maar ook een noodhulppatrouille. Bij de verdeling van de patrouilles wordt altijd gekeken naar de positionering binnen het hele werkgebied van het basisteam. Dat wil zeggen dat de patrouilles zodanig worden verdeeld over het gehele Heuvelland dat deze verdeling er voor zorgt dat de aanrijtijden zo kort mogelijk worden gehouden. Daarnaast is het - ook in de huidige situatie -  mogelijk dat patrouilles uit Heerlen, Kerkrade of Simpelveld, worden aangestuurd op een melding in Vaals, als die patrouilles dichterbij zijn. Het omgekeerde gebeurt ook bij een incident in genoemde gemeenten.

De openingstijden van de politiepost in het gemeentehuis zijn dinsdag van 09.00 - 14.00 uur en donderdag van 13.00 - 17.00 uur. Langskomen kan alleen op afspraak via telefoonnummer 0900 - 8844.

Melding of aangifte

Hieronder de mogelijkheden van het doen van melding of aangifte bij de politie Vaals nog even op een rij:

  • Bij spoed: Bel 112
  • U wilt de politie spreken: Bel 0900-8844
  • U wilt digitaal aangifte doen: Kijk op www.politie.nl voor de mogelijkheden
  • U wilt aangifte doen: Bel voor een afspraak 0900-8844
  • U wilt telefonisch aangifte doen: Bel voor een afspraak 0900-8844
  • U wilt aangifte doen van ernstige feiten: De politie komt naar u thuis om aangifte op te nemen, bel 0900-8844
  • U zoekt contact met de wijkagent: Kijk op www.politie.nl of bel 0900-8844 als u geen internet hebt.