Nieuwe locatie Werkcentrum Zuid-Limburg

Per 1 maart in Centre Céramique.

Geplaatst op woensdag 2 februari 2022

Inwoners uit de regio kunnen met vragen over werk en opleiding terecht in het Werkcentrum Zuid-Limburg. Het centrum is momenteel gehuisvest in de oude bioscoop aan de Wilhelminasingel in Maastricht. In verband met het aflopen van de tijdelijke huurovereenkomst is nieuwe huisvesting noodzakelijk. Na een uitgebreid locatieonderzoek is gekozen voor Centre Céramique in Maastricht. Per 1 maart a.s. is het Werkcentrum Zuid-Limburg daar gehuisvest. Centre Céramique gaat na de verhuizing ook op dinsdagochtend open.

Het Werkcentrum Zuid-Limburg is digitaal en fysiek, laagdrempelig en gastvrij, voor iedereen met vragen over (de weg naar) werk en voor alle inwoners van Zuid-Limburg: werkenden, werkgevers, werkzoekenden en/of studenten, zonder onderscheid. De bundeling van integrale dienstverlening (UWV, gemeenten, onderwijs, werkgevers en werknemers) op één fysieke locatie is het fundament van de dienstverlening binnen het Werkcentrum Zuid-Limburg.

Centre Céramique

De nieuwe locatie beschikt over veel voorzieningen, is per direct beschikbaar en de huurtermijn is in overleg te bepalen. Bouwkundige aanpassingen aan het gebouw om het geschikt te maken voor huisvesting van Werkcentrum Zuid-Limburg zijn niet nodig.
‘Met de komst van het Werkcentrum Zuid-Limburg wordt Centre Céramique nog meer ons Huis voor de Stad’, stelt Maurits Haenen, directeur van Centre Céramique. ‘De functies van bibliotheek, expositieruimte, muziekschool en het werkcentrum onder een dak bevestigen dat. Bijkomend voordeel is dat we, gedurende de pilot, ook op dinsdagochtend open kunnen tussen 9 en 13 uur.

Samenwerking

Het Werkcentrum Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband van UWV, alle gemeenten in Zuid-Limburg, Leo Loopbaan, het Leerwerkloket, Vista College en werkgevers- en werknemersorganisaties. De pilot voor Werkcentrum Zuid-Limburg loopt tot en met 31 december 2023. In 2022 wordt gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van het concept onder leiding van een kwartiermaker.