Gemeente, Krijtland Wonen en huurdersvereniging ondertekenen prestatieafspraken 2022

De beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, kwaliteit, duurzaamheid en het werken aan veilige en leefbare wijken en buurten.

Geplaatst op vrijdag 10 december 2021

Deze onderwerpen staan in 2022 centraal in de prestatieafspraken tussen de gemeente Vaals, Krijtland Wonen en Huurdersvereniging De Hoogste Top. Op donderdag 9 december werden de handtekeningen onder het document gezet door de drie partijen.

In de jaarlijkse prestatieafspraken wordt vastgelegd waar de gemeente en woningcorporatie zich komend jaar voor gaan inspannen. Het document wordt opgesteld op basis van het woonbeleid van de gemeente en het ondernemingsplan en de begroting van de woningcorporatie. Bij het maken van de afspraken is nadrukkelijk ook de huurdersvereniging van Krijtland Wonen betrokken. De huurdersvereniging geeft in de samenwerking een extra gewicht aan het belang van huurders. De drie partijen hebben uitgesproken hun samenwerking het komende jaar verder uit te werken en te versterken.

Voor het uitvoeren van de afspraken zijn de drie partijen (gemeente, corporatie en huurdersvereniging) samen verantwoordelijk. De thema’s worden samen met maatschappelijke- en zorgorganisaties in de gemeente Vaals opgepakt. Dit alles om de kwaliteit van wonen in de gemeente Vaals een positieve impuls te geven.

Ondertekening prestatieafspraken

Op de foto van links naar rechts: wethouder Jo van der Meij, burgemeester Harry Leunessen, directeur/bestuurder Michiel Sluijsmans (Krijtland Wonen) en voorzitter van de huurdersvereniging Marjo Schols (De Hoogste Top).