Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025

Geplaatst op woensdag 6 oktober 2021

Op grond van artikel 190 van de Gemeentewet brengt het College van B&W hierbij ter kennis dat vanaf heden tot de dag van de behandeling in de raadsvergadering van 8 november a.s., de concept programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025  ter inzage is gelegd.

Programmabegroting 2022 (PDF, 4.2 MB)