Noodzaak van duurzame energie uitdaging voor elektriciteitsnetwerk

Energietransitie | Als we de aarde leefbaar willen houden, moeten we in de toekomst massaal elektrisch rijden en ook ons huis elektrisch verwarmen.

Geplaatst op maandag 16 november 2020

Daarnaast willen we in Nederland graag meer wind- en zonne-energie opwekken. Kan het Nederlandse elektriciteitsnetwerk de vraag en het aanbod van energie in de toekomst aan? 

Netbeheerder Enexis is daarom een belangrijke partner in de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie (RES) voor Zuid-Limburg. Enexis berekent wat er nodig is qua capaciteit en verdeelstations om onze energiedoelen te realiseren.

Lees meer over de RES (deelregio) Maastricht-Heuvelland: vaals.nl/res.

Leefomgeving