Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Geplaatst op vrijdag 16 oktober 2020

Vanaf vandaag tot maandag 9 november ligt de concept programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de gemeente Vaals ter inzage. U kunt de conceptbegroting downloaden (PDF, 7.9 MB) of u kunt een afspraak maken via info@vaals.nl om de stukken in te zien. De gemeenteraad behandelt de begroting in de raadsvergadering van 9 november.