Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Vaals  >

Dunningswerkzaamheden Vijlenerbos vanaf 17 augustus

Een gedeelte van het Kerperbos (in het Vijlenerbos) wordt vanaf 17 augustus tot eind september door Staatsbosbeheer gedund.

Geplaatst op dinsdag 11 augustus 2020

Het gaat om het stuk bos vanaf de Rugweg/Epenerbaan tot aan de parkeerplaats van de Zevenwegenweg. Dunning is een selectieve kapping die wordt uitgevoerd om de blijvende bomen meer ruimte en licht te geven. Op de gedunde plekken gaan nieuwe bomen groeien waardoor het bos een meer gemengde samenstelling en een variatie in leeftijd van bomen krijgt. Deze twee factoren zijn belangrijk om het bos vitaal te houden en dus voor het toekomstige behoud van het bos. Zeker in deze klimaat veranderende wereld waarin wij ons bevinden.

Gevolgen voor bezoekers

Het gedeelte van het bos dat wordt gedund, blijft tijdens de werkzaamheden opengesteld voor bezoekers. Tijdens de dunningswerkzaamheden, die gefaseerd verlopen, kunnen bezoekers overlast ervaren door de machines en motorzagen. Ook kan het voorkomen dat ruiterpaden, wandel- en mountainbike routes tijdelijk worden onderbroken.  Bezoekers wordt verzocht zoveel mogelijk een andere route te nemen of gewoon even te wachten totdat de werkzaamheden zich elders verplaatsen.

Mountainbikers: let op met hoge snelheden!

Mountainbikers die gewend zijn met hoge vaart over de mountainbikeroute te fietsen worden opgeroepen snelheid te matigen in het deel van het bos waar de dunningswerkzaamheden plaatsvinden. Op deze manier blijft het bos voor iedereen een veilige plek tijdens de werkzaamheden.

Achtergrond dunning

Het betreffende stuk van het Vijlenerbos is in de jaren ‘40 van de vorige eeuw aangeplant als productiebos. Een productiebos is een bos dat beheerd wordt met een productiedoelstelling; de bomen groeien totdat ze bijvoorbeeld geschikt zijn voor de papierfabricage of de meubelindustrie. De ecologische waarde van het bos was toentertijd ondergeschikt. De gedachte was om zo snel mogelijk een zo hoog mogelijke kwaliteit te behalen. Daarom werden de gekozen boomsoorten (eik, es en bijvoorbeeld lariks) in vakken bij elkaar geplant. De tijdsgeest maar ook voortschrijdend inzicht hebben geleerd dat monotoon in soort zijnde bossen slecht bewapend zijn tegen plagen en ziekten. Zo is er bijvoorbeeld sprake van de letterzetter, een klein kevertje, die hele fijnspar-blokken velt. Maar ook de essentaksterfte, een schimmel die de es op grote schaal aantast. Op sommige andere plekken zullen door de letterzetter aangetaste fijnspar opstanden helemaal verdwijnen om de plaag zoveel mogelijk in de kiem te smoren. Deze plekken worden in het najaar ingeplant met loofboomsoorten.

Kaart van het gedeelte van het Vijlenerbos waar de dunningswerkzaamheden plaatsvinden:

Kaart dunning bos 2020