Informatie over zware regenval en wateroverlast >

Aanpak Top-X in Vaals werpt vruchten af

Top-X is de aanpak van personen of groepen die overlast veroorzaken of crimineel actief zijn, waaronder woninginbraken, geweldsdelicten, straatroven, bedreigingen en druggerelateerde delicten.

Geplaatst op donderdag 7 november 2019

Dit crimineel gedrag heeft een grote impact op de slachtoffers en brengt grote maatschappelijke kosten en gevoelens van onveiligheid met zich mee.

Deze personen kenmerken zich vaak door een complexe meervoudige problematiek op verschillende aspecten van hun leven. De gemeente Vaals, politie, Openbaar Ministerie, het Veiligheidshuis en andere netwerkpartner als woningstichting, maatschappelijke zorginstellingen, energie- en waterleveranciers werken hierin samen. De regie op deze aanpak ligt bij de gemeente.

Harde aanpak

Gemeentelijk sociaal beleid flankeert een harde aanpak met zorgtrajecten en ondersteuning om mensen van het verkeerde pad af te krijgen en houden. De harde kern die hier niet meer gevoelig voor is, komt in de Top-X. Daarvoor geldt, wie niet horen wil moet maar voelen. Het is deze groep die geen respect meer kent voor god noch gebod en steeds meer volgers om zich heen verzamelt. Het heeft vaak een aanzuigende werking op jongeren die hierdoor ook op het verkeerde pad belanden. Om dit te doorbreken is het de kunst deze harde kern te definiëren en met volharding hard aan te pakken. Hiermee open je de mogelijk om de vaak nog jonge volgers weer op het juiste pad te krijgen door passende maatregelen te treffen, variërend van straf tot zorg.

Resultaat

Het effect van de Top-X aanpak is dat de overlast enorm is afgenomen. Dit blijkt uit het forse teruglopen van meldingen bij de gemeente en politie. Ook in de dagelijkse praktijk constateren agenten en BOA’s deze afname. Meerdere zorgtrajecten, recherche onderzoeken, aanhouding, en woningsluitingen lagen hieraan ten grondslag. Maar bovenal werpt de integrale aanpak onder regie van de burgemeester duidelijk zijn vruchten af.