Ondernemen in Vaals

Boudewijntoren.jpgVaals is een relatief kleine gemeente qua inwoneraantal, maar beschikt toch over een groot aanbod van bedrijven. Dit heeft met name te maken met de vele duizenden bezoekers die Vaals jaarlijks ontvangt. Van de meer dan 450 bedrijven heeft bijna 60% in meer of mindere mate een relatie met toerisme en recreatie.

Bedrijvencontactfunctionaris 

Als ondernemer in Vaals heeft u geregeld contact met de gemeente. De persoon waarmee u contact heeft verschilt vaak per onderwerp. Dat is voor u als ondernemer niet altijd even handig. Uit het onderzoek naar het ondernemingsklimaat bleek dat u er een hekel aan heeft om van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Wie niet! Toch wordt u als ondernemer nog vaak opgezadeld met de gevolgen van interne organisatieproblemen van overheden en instanties. De gemeente Vaals wil haar dienstverlening aan zowel startende als gevestigde ondernemers en bedrijven verbeteren. Daarom één centraal aanspreekpunt, de bedrijvencontactfunctionaris.

De bedrijvencontactfunctionaris

Desiree Aretz
E-mail: d.aretz@vaals.nl
Telefoon: 043-3068582

Afhankelijk van de complexiteit van uw vraag zal de bedrijvencontactfunctionaris uw vraag zelf beantwoorden of deze doorgeleiden naar de betreffende vakafdeling. Vooral voor traditionele zaken zoals bouwaanvragen of gemeentelijke vergunningen zal direct contact met de vakafdeling vaak het prettigst werken. Hiervoor kunt u terecht bij de Gemeentewinkel, tel. 043-3068568.

Heeft u daarentegen vragen die meer algemeen oriënterend van aard zijn, wilt u meer weten over subsidiemogelijkheden en vestigingsplaatsmogelijkheden of wilt u contacten leggen op lokaal en regionaal niveau, dan kunt u het beste eerst contact opnemen met de bedrijvencontactfunctionaris.