Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Vaals  >

Jean Vroemen

Raadslid


Pasfoto van Jean Vroemen

Nevenfuncties

Bezoldigd:

  • Provincie Limburg (projectleider)

Onbezoldigd:

  • Lid werkgroep gemeenschapszorg
  • Lid algemeen bestuur sociaal culturele beweging Waerbeke vzw
  • Penningmeester vereniging Nuj Lies
  • Ambassadeur VKKL
  • Gespreksleider Alzheimer café Vaals