Jean Vroemen

Raadslid


Pasfoto van Jean Vroemen

Nevenfuncties

Onbezoldigd:

  • Lid Werkgroep Gemeenschapszorg
  • Lid AB sociaal-culturele Seweging Waerbeke
  • Penningmeester Vereniging Nuj Lies
  • Ambassadeur VKKL
  • Gespreksleider Alzheimer cafĂ©