Informatie over het coronavirus (Covid-19)  >

John Coenen

Wethouder


Pasfoto van John Coenen

Taken

Portefeuille Wonen & Verkeer

 • Wonen en volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening
 • Studentenhuisvesting
 • Monumentaal erfgoed
 • Natuur en landschap
 • Drielandenpunt
 • Milieu en afval
 • Klimaat-/duurzaamheidsbeleid
 • Verkeer en vervoer
 • Parkeren
 • Infrastructuur
 • Openbare werken
 • Begraafplaatsen

Nevenfuncties

Bezoldigd

 • LVO Heuvelland (Medewerker OOP)

Onbezoldigd

 • Oranje Comit√© Vijlen (Voorzitter)
 • Schutterij Sint Joseph Vijlen (Lid)
 • CV de Schnapsnaze Ville (Lid)
 • Geschied- en Heemkundekring de Noabere va Viele (Lid)
 • GC Hoog Vaals (Lid)
 • Ned. Ver. Onderwijs in de Natuurwetenschappen (Lid)