Waarom stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Verkiezingen vormen de basis van onze democratie.


  • De gemeenteraad is het bestuursorgaan dat het dichtst bij de inwoners staat.
  • Uw stem heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen een grotere invloed, dan bij landelijke verkiezingen.
  • Hoe meer stemmen een partij krijgt, hoe meer zetels en hoe meer invloed.
  • De raad stelt kaders, controleert de dagelijkse werkzaamheden van het college van B&W en heeft dus een grote invloed.
  • 4 jaar lang zijn de raadsleden uw volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad.
  • U bepaalt mee welke kant de gemeente Vaals de komende 4 jaar op gaat.

Deutsch: Warum teilnehmen an den Kommunalwahlen?