Nuj Lies Vroemen


Nuj Lies Vroemen presenteert haar kandidaten

Tijdens tafelgesprekken in Lemiers, Vijlen en Vaals, hebben zich een groot aantal mensen achter de visie en uitgangspunten van de vereniging Nuj Lies geschaard.

Van deze mensen hebben zich 15 kandidaten beschikbaar gesteld om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

De lijstvolgorde:

 1. Jean Vroemen
 2. Alain Hamaekers
 3. Frederic Moitzheim
 4. Nicole Quaedackers
 5. Maurice De la Haye
 6. Marian van Wijk e/v Breunesse
 7. Jordy Bergmans
 8. Marion Heijltjes e/v Smeets
 9. Hidde Jacobus
 10. Nargiz Mayntz
 11. Stefan Volders
 12. Elshad Selimkhanov
 13. John van Zutphen
 14. Pieter Kierkels
 15. Leo Delnoije

Wie de Nuj Lies is, waar zij voor staat en wat haar speerpunten zijn, is verwoord in het pamflet 'Nuj Lies Vroemen, Hart voor mensen' (PDF, 1.1 MB)


Jong én ervaren

Met hart voor mensen. Zo willen wij politiek actief zijn. Wij vormen een nieuwe beweging in het politieke landschap van Vaals. Met jonge mensen én ervaren mensen. Met als gemeenschappelijke factor: oprechte interesse in de medemens en sociaal maatschappelijk actief. Wij zetten ons in voor jong én oud, arm én rijk, voor mensen die meedoen en mensen die (nog) langs de kant staan.

Nieuw enthousiasme

Nuj Lies Vroemen gaat voor vernieuwing! Met nieuwe, jonge mensen in de gemeenteraad die kleur en enthousiasme toevoegen aan de bestaande structuren. Los van het voorspelbare “voor” en “tegen” van de “oude” politiek en buiten de gebaande paden om. Wij werken aan duurzame oplossingen voor de maatschappelijke opgaven van deze tijd en staan open voor nieuwe ontwikkelingen. De leefwereld van de bewoners in de kernen Vaals, Vijlen en Lemiers vormen altijd het centrale uitgangspunt. Wij zijn solidair met iedereen en hechten aan collectieve waarden: stilte, rust, ruimte, aandacht en eenvoud. Daarbij voelen we ons verantwoordelijk voor een duurzame wereld, samenleving en economie.

Doot mit!

Ons nieuwe denken betekent meedoen. Doot mit! Actief! Niet onverschillig zijn maar verantwoordelijkheid dragen voor je directe leefomgeving die je samen met elkaar vorm en inhoud geeft. De leefomgeving waar wij voor staan is duurzaam met zorg voor elkaar en aandacht voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en natuur en landschap. Dat doen we met trots op de eigen traditie en tegelijkertijd gastvrij voor anderen en openstaand voor nieuwe ontwikkelingen. Ook kunst en cultuur verbindt mensen.

Een nieuw bestuur

Geen bestuur dat eigen droombeelden nastreeft, maar een bestuur dat alle mensen uit Vaals, Vijlen en Lemiers ondersteunt in wat zij belangrijk vinden. Daar staat Nuj Lies fractie Vroemen voor! Kies en geef uw stem aan ons!!


Nuj Lies Vroemen
Nuj Lies Vroemen
Nuj Lies Vroemen

Lees ook:


Nuj Lies Vroemen