Zittingen Centraal Stembureau en Hoofdstembureau


Op 14, 15 en 16 maart 2022 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Op deze plek zullen wij u de komende maanden regelmatig informeren over zoveel mogelijk relevante aspecten van deze verkiezingen. Deze keer gaan we nader in op de zittingen van het Centraal Stembureau en het Hoofdstembureau.

Het Centraal Stembureau en Hoofdstembureau toetsen de voorbereidingen, het verloop en de uitslag van de verkiezingen aan het gestelde in de Kieswet.

Politieke partijen die deel willen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar nog niet geregistreerd staan (zie eerdere publicaties over de procedure registratie aanduiding politieke groepering) kunnen hun partij laten registreren. Op 23 december 2021 en 5 januari 2022 zijn er besloten zittingen van het Centraal Stembureau waarin besluiten genomen worden over de registratie van aanduidingen. De besluiten worden gelijk na de zitting ter inzage gelegd bij de balie van het gemeentehuis en gepubliceerd via de website van de gemeente.

Politieke partijen die geregistreerd staan en deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, leveren op 31 januari 2022 hun kandidatenlijsten in. Vervolgens controleert het Centraal Stembureau in een besloten zitting op 1 februari 2022 de kandidatenlijsten op de vereisten zoals genoemd in de Kieswet. Direct na de zitting worden de stukken ter inzage gelegd bij de balie van het gemeentehuis. Verzuimen op de ingediende kandidatenlijsten kunnen tot uiterlijk 4 februari 15.00 uur hersteld worden door de indieners.

Op 4 februari 2022 10.00 uur vindt vervolgens een openbare zitting van het Centraal Stembureau plaats over de geldigheid van de kandidatenlijsten, handhaving van de daarop voorkomende kandidaten, handhaving van de geplaatste aanduiding en het nummeren van de kandidatenlijsten. Direct na de zitting worden de stukken ter inzage gelegd. De openbare zitting vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, tenzij de covid-19-maatregelen aanleiding geven tot een wijziging. Overigens zal ook de mogelijkheid geboden worden om de openbare zitting digitaal bij te wonen. Daarover meer in een volgende publicatie.

Op 21 maart 2022 om 10.00 uur vindt een openbare zitting van het Hoofdstembureau plaats waarin de uitkomst van de stemming vastgesteld zal worden, direct gevolgd door een openbare zitting van het Centraal Stembureau tot vaststelling van de uitslag van de verkiezingen. De openbare zittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, tenzij de covid-19-maatregelen aanleiding geven tot een wijziging. Overigens zal ook de mogelijkheid geboden worden om de openbare zittingen digitaal bij te wonen. Daarover meer in een volgende publicatie.

De resultaten worden direct na de zitting ter kennisgeving gelegd bij de balie van het gemeentehuis en via de website van de gemeente.

Samengevat:

  • 23 december 2021 – besloten zitting Centraal Stembureau
  • 5 januari 2022 – besloten zitting Centraal Stembureau
  • 1 februari 2022 – besloten zitting Centraal Stembureau
  • 4 februari 2022 – 16.00 uur openbare zitting Centraal Stembureau
  • 21 maart 2022 – 10.00 uur openbare zitting Hoofdstembureau, direct gevolgd door een openbare zitting van het Centraal Stembureau

Bij vragen kunt u contact opnemen met de verkiezingsbalie via verkiezingen2022@vaals.nl