Wijzigingen in de Kieswet voor wat betreft het vaststellen van de uitslagen


Op 15 maart 2023 worden de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten van Limburg en het Waterschap Limburg gehouden. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. De organisatie en het verloop van verkiezingen zijn vastgelegd in de Kieswet. Afgelopen jaar heeft een aanpassing van de Kieswet plaats gevonden voor wat betreft de procedure voor het vaststellen van de verkiezingsuitslagen.

De eerste wijziging betreft de instelling van een Gemeentelijk Stembureau. Dit bureau is verantwoordelijk voor de beoordeling van het tel- en uitslagenproces, stelt de uitslagen op gemeentelijk niveau vast en voert, indien het Centraal Stembureau dat noodzakelijk acht, extra hercontroles en/of hertellingen uit. Conform de wet heeft het College van B&W de leden van het gemeentelijk stembureau benoemd op 17 januari jl.

De zitting van het Gemeentelijk Stembureau is openbaar en vindt op 16 maart 2023 plaats, in het gemeentehuis vanaf 10.00 uur.

Een andere wijziging betreft de mogelijkheid om voor het tellen gebruik te maken van het systeem van Centrale Stemopneming. Daarbij telt elk stembureau na sluiting van de stemming, dus na 21.00 uur op 15 maart, de stemmen op lijstniveau. De complete telling, dus op kandidaatniveau, wordt centraal gedaan door het Gemeentelijk Stembureau tijdens de openbare zitting op 16 maart 2023.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de verkiezingsbalie via verkiezingen2023@vaals.nl.