Wie mag stemmen?


Niet iedereen mag voor beide verkiezingen een stem uitbrengen. Hebt u de Nederlandse nationaliteit, bent u 18 jaar of ouder en woonachtig in de gemeente Vaals dan mag u stemmen voor beide verkiezingen. U krijgt dan twee stempassen. Aan de waterschapsverkiezingen kunnen ook onderdanen van andere EU-lidstaten én andere niet-Nederlanders, die legaal in Nederland verblijven, deelnemen. U ontvangt dan één stempas. Bewaar de stempas(sen) goed. Zonder stempas kunt u niet stemmen!

Als u gaat stemmen moet u een identiteitsbewijs meenemen (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) óf verblijfsdocument. Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van de stemming. Het moet dus minstens geldig zijn tot 16 maart 2018.

Zonder identiteitsbewijs kunt u niet stemmen!

Een kiezer die buiten de Nederlandse nationaliteit nog een tweede nationaliteit heeft, kan zich in bepaalde gevallen ook identificeren met buitenlandse documenten. In het onderstaande schema is aangegeven met welke documenten kiezers zich in het stemlokaal kunnen identificeren.

Identificeren in het stemlokaal
Document   Uitgegeven in    
  Nederland    Alle EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen Zwitserland  Overige landen
Paspoort Ja Ja Ja Ja/Nee [1]
Rijbewijs Ja Ja Nee Nee
Identiteitskaart Ja Ja Ja Nee
Vreemdelingendocument Ja n.v.t. n.v.t. n.v.t.


[1] Mits in combinatie met een in Nederland uitgegeven vreemdelingendocument zoals de gedurende de vrije termijn (periode van 3 maanden waarin een persoon in Nederland verblijft, maar nog geen verblijfsdocument heeft) aangewezen Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen. Bij rechtmatig verblijf na de vrije termijn kan een kiezer zich legitimeren met een verblijfsvergunning. Voor de specifieke eisen die aan de documenten worden gesteld, verwijzen wij naar artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.