Stemmen in een andere gemeente


Als u op 15 maart 2023 in een andere gemeente wilt stemmen, dan kunt u uw stempas laten omzetten in een zogenaamde kiezerspas, waarvoor u een formulier moet invullen. Dit formulier kunt u aanvragen bij de gemeente of downloaden via de website van de gemeente. U kunt tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 schriftelijk en tot 14 maart 2023 tot 12.00 uur een kiezerspas aanvragen bij het KlantContactCentrum van de gemeente Vaals. Bij de aanvraag stuurt u uw stempas mee en ontvangt daarna een kiezerspas. Met deze kiezerspas kunt u gaan stemmen in elk stemlokaal binnen de provincie Limburg en/of het waterschap Limburg