Lukt het niet om te gaan stemmen?


Om uw stem niet verloren te laten gaan kunt u altijd aan iemand, die u volledig vertrouwt, vragen te stemmen op een kandidaat die uw voorkeur heeft. Er zijn twee mogelijkheden:

  • U vraagt het aan iemand die in de gemeente Vaals woont. U plaatst beiden op de achterkant van de stempas uw handtekening. De gemachtigde die voor u gaat stemmen neemt dan uw stempas mee als hij/zij zelf gaat stemmen. Daarbij dient de gemachtigde zichzelf te legitimeren en daarnaast een (een kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever te overleggen.
  • U kunt ook iemand voor u laten stemmen, die niet in de gemeente Vaals woont, maar wel een stempas heeft voor dezelfde provincie en/of hetzelfde waterschap. U moet hiervoor een formulier invullen, dat u kunt aanvragen bij het KlantContactCentrum van de gemeente Vaals of downloaden via de website van de gemeente. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 door de gemeente zijn ontvangen. De andere kiezer ontvangt een volmachtbewijs en hoeft geen kopie van een identiteitsbewijs van u te laten zien.