Bekendmaking openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau


Het College van B&W heeft besloten dat de openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau plaats vindt op 16 maart 2023, in het gemeentehuis (Von Clermontplein 15, Vaals) vanaf 10.00 uur.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de verkiezingsbalie via verkiezingen2023@vaals.nl