Stemmen in een andere gemeente


Wilt u uw stem uitbrengen in een andere gemeente dan uw eigen gemeente? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen.
Tot uiterlijk 21 november 12.00 uur kunt u aan de balie van het gemeentehuis een mondeling verzoek voor een kiezerspas indienen. U dient zich te legitimeren via een geldig legitimatiebewijs.

Een kiezerspas kunt u ook aanvragen met een speciaal formulier, dat u digitaal kunt aanvragen via verkiezingen@vaals.nl. Print het formulier, vul in en lever het formulier in bij de balie van het gemeentehuis. Bij het inleveren dient u zich te legitimeren via een geldig legitimatiebewijs.

LET OP: het inleveren van de ingevulde aanvraag kan tot uiterlijk 17 november 2023 17.00 uur.