Kiesgerechtigd en geen stempas ontvangen of stempas kwijt?


Elke stemgerechtigde ontvangt uiterlijk 8 november 2023 een stempas in de brievenbus. Daarmee kunt u gaan stemmen. Zonder stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.

Kiesgerechtigd en geen stempas ontvangen of stempas kwijt?

Tot uiterlijk 21 november 12.00 uur kunt u aan de balie van het gemeentehuis een mondeling verzoek voor een nieuwe stempas indienen. U dient zich te legitimeren via een geldig legitimatiebewijs.

Een vervangende stempas kunt u ook aanvragen met een speciaal formulier, dat u digitaal kunt aanvragen via verkiezingen@vaals.nl. Print het formulier, vul in en lever het formulier in bij de balie van het gemeentehuis. Bij het inleveren dient u zich te legitimeren via een geldig legitimatiebewijs.

LET OP: Het inleveren van de ingevulde aanvraag kan tot uiterlijk 17 november 2023 17.00 uur.