Centrale stemopneming


Op 22 november 2023 worden verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal gehouden.

De Kieswet biedt gemeenten twee mogelijkheden om de stemmen te tellen. Op 26 september heeft het College van B&W besloten om de systematiek van centrale stemopneming te volgen.

Wat betekent centrale stemopneming?

Op 22 november om 21.00 uur sluiten de stembureaus. Direct na sluiting tellen de stembureaus het aantal uitgebrachte stemmen per lijst. De getelde en gebundelde stembiljetten worden beveiligd opgeslagen.

Op 23 november om 10.00 uur telt het Gemeentelijk Stembureau op het gemeentehuis vervolgens de uitgebrachte stemmen per kandidaat.

Is het tellen van de stemmen openbaar?

Zowel de tellingen op de stembureaus (22 november na 21.00 uur) als de tellingen op het gemeentehuis (23 november om 10.00 uur) zijn openbaar toegankelijk.