Register van aanduidingen van politieke groeperingen


Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad heeft bij beschikking van 21 december 2021 de registratie van de politieke groepering Betaalbaar en Duurzaam Vaals geschrapt op grond van het feit dat bovenvermelde politieke groepering:

  • voor de laatstgehouden verkiezing van de leden van de gemeenteraad geen geldige kandidatenlijst is ingeleverd.

De voorzitter van het centraal stembureau,

H.M.H. Leunessen