Kandidaatstelling


Op 14, 15 en 16 maart 2022 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Op deze plek zullen wij u de komende maanden regelmatig informeren over zoveel mogelijk relevante aspecten van deze verkiezingen. Deze keer over de kandidaatstelling.

De politieke partijen zijn druk bezig met de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen: wie komt op de lijst en op welke plek? Nadat de partijen dat bepaald hebben, volgt de formele kandidaatstelling bij het Centraal Stembureau van de gemeente Vaals.

De formele kandidaatstelling ligt vast in de Kieswet. De lijsten moeten aangeleverd worden in een specifieke (digitale) vorm; deze formulieren komen vanaf 16 december 2021 beschikbaar op www.kiesraad.nl (OSV / ondersteunende software verkiezingen)

Het betreft:

  • de lijsten van kandidaten (model H 1);
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
  • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

Deelnemende partijen waaraan bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen geen zetel is toegekend, moeten ook nog een waarborgsom van € 225,00 betalen.

Omdát de kandidaatstelling strak gereglementeerd is, organiseren we op 24 januari 2022 een voorinlevering. Partijen kunnen dan hun ingevulde formulieren door het team Verkiezingen laten controleren, om te voorkomen dat bij de formele indiening fouten ontdekt worden. De partijen ontvangen spoedig een brief met daarin een planning voor 24 januari 2022.

Op 31 januari 2022 is de formele indiening van de kandidatenlijsten. De lijsten worden dan getoetst aan de formele regels van de Kieswet. Als de eventueel ontdekte fouten tijdens de voorinlevering correct hersteld zijn, is de inlevering een formaliteit. Is dat echter niet het geval, dan hebben de indieners tot uiterlijk 4 februari 2022 15.00 uur de tijd om de fouten te herstellen en de lijst opnieuw in te dienen. Ook voor de planning van 31 januari 2022 ontvangen de partijen een brief.

Op 4 februari 2022 16.00 uur vindt vervolgens een openbare zitting van het Centraal Stembureau plaats over de geldigheid van de kandidatenlijsten, handhaving van de daarop voorkomende kandidaten, handhaving van de geplaatste aanduiding en het nummeren van de kandidatenlijsten. Direct na de zitting worden de stukken ter inzage gelegd. De openbare zitting vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, tenzij de covid-19-maatregelen aanleiding geven tot een wijziging. Overigens zal ook de mogelijkheid geboden worden om de openbare zitting digitaal bij te wonen. Daarover meer in een volgende publicatie.

Tegen de besluiten van het Centraal Stembureau staat beroep open bij de Raad van State. De laatste dag voor inlevering van een beroep is op 8 februari 2022. Uiterlijk 14 februari 2022 beslist de Raad van State op het beroep en op 15 februari worden de onherroepelijke kandidatenlijsten openbaar gemaakt.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de verkiezingsbalie via verkiezingen2022@vaals.nl