Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Vaals  >

Hoe machtigt u iemand om voor u te gaan stemmen?


Om uw stem niet verloren te laten gaan als u zelf niet in staat bent om te gaan stemmen, kunt u iemand uit uw eigen omgeving via volmacht machtigen om namens u uw stem uit te brengen.

Er zijn twee mogelijkheden hoe u dit kunt doen:

  1. U vraagt aan iemand die in de gemeente Vaals woont om voor u te gaan stemmen. U plaatst beiden op de achterkant van uw stempas handtekeningen. De gemachtigde die voor u gaat stemmen neemt dan uw stempas mee als hij/zij zelf gaat stemmen. Daarbij dient de gemachtigde zichzelf te legitimeren (geldige ID kaart, paspoort, rijbewijs) en daarnaast (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs van u, de volmachtgever te overleggen.
  2. U vraagt een schriftelijke machtiging aan. Voor een schriftelijke machtiging kunt u een formulier aanvragen bij het KlantContactCentrum via tel.nr.: 043-3068568  of e-mailadres: verkiezingen@vaals.nl o.v.v. ‘volmacht’.  Let op: Na 17.00 uur op 12 maart 2021 is het niet meer mogelijk om een verzoek in te dienen voor een schriftelijke machtiging.

Let op

Een verandering in verband met de maatregelen tegen corona is dat de gemachtigde maximaal 3 volmachten mag meenemen, de volmachtverlening in het stemlokaal is niet toegestaan! U moet dit dus tijdig regelen, het uitbrengen van volmachtstemmen kan uitsluitend in combinatie met het uitbrengen van de eigen stem door de gevolmachtigde!