Geregistreerde aanduidingen politieke groeperingen en namen van hun gemachtigden en plaatsvervangers


Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt ingevolge artikel G 3, lid 5, van de Kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende aanduidingen van politieke groeperingen geregistreerd staan en dat als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:

Aanduiding politieke groeperingen
Aanduiding Naam gemachtigde Naam plaatsvervanger
Fractie Scheffers - Vrij en Onafhankelijk (V&O) P. de Graauw  
Het Alternatief R.J.E. Verbeek  
Lokaal! G.H.E. Lucchesi J.P.M.H. Kompier
Nuj Lies Vroemen J.H.G.M. Vroemen  
Visie Vaals (ViVa) M.H. Jussen I.O.P. Jussen

Plaats: Vaals
Datum: 5 januari 2022 

De voorzitter van het centraal stembureau,

H.M.H. Leunessen