Gemeenteraadsverkiezingen 2022: de openbare zittingen


Het Centraal Stembureau en Hoofdstembureau toetsen de voorbereidingen, het verloop en de uitslag van de verkiezingen aan het gestelde in de Kieswet.

Openbare zitting op 4 februari

Op 4 februari 2022 10.00 uur vindt een openbare zitting van het Centraal Stembureau plaats over de geldigheid van de kandidatenlijsten, handhaving van de daarop voorkomende kandidaten, handhaving van de geplaatste aanduiding en het nummeren van de kandidatenlijsten. Direct na de zitting worden de stukken ter inzage gelegd. De openbare zitting vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Gelet op covid-19-maatregelen kunt u de openbare zitting digitaal bijwonen. U dient zich dan uiterlijk 28 januari 17.00 uur aan te melden via verkiezingen2022@vaals.nl

Openbare zitting op 21 maart

Op 21 maart 2022 om 10.00 uur vindt een openbare zitting van het Hoofdstembureau plaats waarin de uitkomst van de stemming vastgesteld zal worden, direct gevolgd door een openbare zitting van het Centraal Stembureau tot vaststelling van de uitslag van de verkiezingen.

Ook deze openbare zittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt bij de bekendmaking van de uitslagen aanwezig zijn. Dat kan zowel fysiek als digitaal. Meld u hiervoor aan via verkiezingen2022@vaals.nl vóór 14 maart 17.00 uur. Als het vanwege strengere Covid-19 maatregelen niet mogelijk is er fysiek bij te zijn, krijgt iedereen die zich heeft aangemeld een link om digitaal mee te kijken. 

Vragen

Bij vragen kunt u contact opnemen met de verkiezingsbalie via verkiezingen2022@vaals.nl