Toelatingscriteria Genootschap Cittaslow

Toetreding tot het Genootschap Cittaslow is nu ook mogelijk voor bedrijven en organisaties uit de naaste omgeving van Vaals, die het gedachtegoed van Cittaslow onderschrijven en praktiseren.


Sinds de oprichting van het Genootschap heeft de gemeente Vaals ook van bedrijven en organisaties buiten de gemeentegrenzen verzoeken gekregen om lid te mogen worden. Naar aanleiding hiervan heeft het College van B&W besloten de toelatingscriteria te wijzigen. De gemeente vindt dat de kwaliteit van leven in Cittaslow Vaals niet uitsluitend afhankelijk is van bedrijven en instellingen uit Vaals zelf.

Wat is Cittaslow?

Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. De gemeente Vaals mag zich rekenen tot een vijf Nederlandse gemeenten die dit keurmerk verkregen hebben.

Voor meer informatie zie ook Cittaslow Vaals: verrassend, veelzijdig, veelkleurig.

Wat is het Genootschap Cittaslow?

Het Genootschap Cittaslow verbindt organisaties en bedrijven die zich aantoonbaar onderscheiden op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid, duurzame bedrijfsvoering, respect voor de leefomgeving en bevordering van de kwaliteit van leven. De gemeente Vaals heeft het Genootschap opgericht omdat zij het belangrijk vindt dat bedrijven en organisaties uit allerlei sectoren van de samenleving zich kunnen verbinden met de Cittaslow-gedachte, van drukkerij tot wasserij en van kunstenaar tot bakkerij. Leden van het Genootschap krijgen een certificaat en mogen het logo van Cittaslow in combinatie met het logo van de gemeente Vaals, gebruiken op folders en op hun website. Ook is er een vlag met het logo en worden de leden van het Genootschap vermeld op de site van de gemeente.
Het Cittaslow-logo mag niet worden gebruikt op producten en uitsluitend in combinatie met het gemeentelijk logo.

Hoe kan men lid worden?

Wie in aanmerking wil komen voor het Genootschap, richt daartoe een officieel verzoek aan de gemeente. Het College van Burgemeester en Wethouders beoordeelt vervolgens of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Dat gebeurt op basis van een aantal criteria, maar kan ook inhouden dat de gemeente bij de onderneming zelf gaat bekijken, hoe aan Cittaslow invulling wordt gegeven. Ook een audit (een soort examen) maakt deel uit van de procedure. Wanneer u lid wilt worden van het Genootschap, kunt u contact opnemen met  het bestuurssecretariaat, (tel. 043 – 3068577 of b.blezer@vaals.nl).

Meer informatie

Op www.cittaslow-nederland.nl vindt u onder andere een overzicht van de te hanteren criteria om toe te treden tot het Genootschap van Cittaslow.