Mantelzorgcompliment

Bent u hulpbehoevend en heeft u één of meer mensen die u mantelzorg geven? Bijvoorbeeld een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in uw directe omgeving? Doet hij/zij dit al langere tijd, onbetaald en in eigen tijd? Dan kunt u voor hem/haar een blijk van waardering aanvragen: het Mantelzorgcompliment. De hoogte van dit blijk van waardering is € 200 per zorgvrager.


Wie is mantelzorger?

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig (meer dan 3 maanden gedurende meer dan 8 uur per week) en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. De zorg is langdurig en kan bestaan uit hulp in het huishouden, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding of emotionele steun. Ook mensen die zorg verlenen aan een terminaal zieke kunnen in aanmerking komen voor het Mantelzorgcompliment.


Voorwaarden Mantelzorgcompliment

  • U bent inwoner van de gemeente Vaals,
  • De mantelzorger mag ook buiten de gemeente Vaals wonen,
  • De mantelzorg bedraagt tenminste 8 uur per week en minimaal 3 maanden, of de mantelzorger heeft terminale zorg verleend,
  • Per zorgvrager kunt u voor maximaal 1 mantelzorgcompliment in aanmerking komen,
  • Zijn er meerdere zorgvragers in uw huishouden? Dan kunt u maximaal 2 aanvragen doen.  Iedere aanvrager moet hiervoor aan de voorwaarden voldoen,
  • Aanvragen kan tussen 1 oktober en 1 mei,
  • Om een aanvraag te doen levert u een ingevuld formulier in en een kopie, scan of duidelijke foto van uw bankpas  of een rekeningafschrift. Hierop moeten uw naam en het rekeningnummer goed te lezen zijn.

Aanvragen Mantelzorgcompliment (PDF, 77.9 kB)

Stuur het volledig ingevuld formulier op naar info@vaals.nl, of per post naar de gemeente: Postbus 450, 6290 AL Vaals, of geef het formulier af bij het Klant Contact Centrum van de gemeente.

U kunt deze waardering  jaarlijks bij de gemeente aanvragen tussen 1 oktober  tot en met 1 mei middels het aanvraagformulier Mantelzorgcompliment.


Heeft u een vraag? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente via e-mail: info@vaals.nl of via telefoonnummer 043-3068568.