Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. De Adviesraad fungeert als erkend overlegpartner, vertegenwoordiger en belangenbehartiger van organisaties en individuele belanghebbenden. Tevens adviseert de Adviesraad het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd bij het ontwikkelen en formuleren van beleid.


De leden van de Adviesraad

De heren Jo Kern (voorzitter), Jos Delamboy, Theo Janssen (niet op de foto), Lei Hermans, Peter Moors, Lei Savelsberg en de dames Marjo Reuter, Gudrun Kollerics en Imma Amongin.

Secretaris en contactpersoon van de Adviesraad is de heer Alf Schösser, per mail bereikbaar via a.schosser@vaals.nl.
Heeft u vragen over de Adviesraad of het Sociaal Domein (Zorg & Welzijn)? Stuur dan een e-mail naar: info@vaals.nl.

Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Vaals


Verslagen van de Adviesraad Sociaal Domein