Informatie over het coronavirus (Covid-19)  >

Regelingen voor ondersteuning


Regeling Vergoeding Voorwaarden Meer informatie
Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(landelijk)

Passende ondersteuning door gemeente via zorg in natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (PGB).

Voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen, hulp bij huishouden, dagbesteding, begeleiding, kortdurend verblijf ondersteuning mantelzorger, beschermd wonen.

 • Beperking(en)
 • Geen oplossingen in eigen netwerk of binnen algemene voorzieningen
 • Eigen bijdrage
 • Hoogte eigen bijdrage is afhankelijk van inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling 

Klant Contact Centrum (KCC) gemeente Vaals

www.vaals.nl

Zelf aanvragen

Mantelzorg-compliment € 200 per zorgvrager
 • Zorgvrager is inwoner van de gemeente Vaals; mantelzorger kan ook de gemeente Vaals wonen
 • Tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden hulp van mantelzorger(s)
 • Een mantelzorgcompliment per jaar. Bij meerdere mantelzorgers het bedrag verdelen.

Klant Contact Centrum (KCC) gemeente Vaals www.vaals.nl

Aanvraag door zorgvrager (ontvanger van mantelzorg)

Voedselpakket 1 keer per week voedselpakket
 • Per huishouden een basisbedrag van
  € 120 per maand
 • Per persoon een aanvullend bedrag van
  € 80 euro per maand.
 • Maximaal voor 3 jaar

Voedselbank Limburg Zuid www.voedselbank
limburg-zuid.nl

Aanvraag door professional