Informatie over het coronavirus (Covid-19)  >

Regelingen voor kinderen tot en met 18 jaar


Regeling Vergoeding Voorwaarden Meer informatie
Kinderbijslag
(landelijk)
Hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van het kind.
 • Voor kinderen jonger dan 18 jaar
 • Woonachtig of werkzaam in Nederland
 • Thuiswonende kinderen met intensieve zorg kunnen dubbele kinderbijslag krijgen

Sociale verzekeringsbank

www.svb.nl

Zelf aanvragen 

Kindgebonden budget
(landelijk)
Automatische berekening door belastingdienst
 • Voor kinderen jonger dan 18 jaar
 • Ontvangst van kinderbijslag
 • (Gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Inkomensgrens hangt af van het aantal kinderen
 • Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning
Belastingdienst www.belastingdienst.nl

Zelf aanvragen
Kinderopvangtoeslag
(landelijk)
Per kind maximaal 230 uur per maand
 • Aanvrager werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus
 • Aanvrager betaalt een eigen bijdrage
 • Contract met  geregistreerde kinderopvang
 • Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning

Belastingdienst www.toeslagen.nl

Zelf aanvragen