Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Vaals  >

Regelingen voor inkomen


Regeling Vergoeding Voorwaarden Meer informatie
Individuele Inkomenstoeslag
(gemeentelijk)
39% van de geldende bijstandsnorm; een keer per jaar
 • Voor inwoners tussen 21 – 65 jaar
 • Inkomen minstens 3 jaar ononderbroken op bijstandsniveau
 • Geen vermogen
 • Afgelopen 12 maanden nog geen Individuele Inkomenstoeslag ontvangen
 • Geen zicht op inkomensverbetering
 • Geen opleiding of studie waar studiefinanciering voor wordt ontvangen
 • Aantoonbare pogingen om inkomenssituatie te verbeteren 
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland www.socialezaken-mh.nl

Zelf aanvragen
Bijzondere bijstand
(gemeentelijk)
Per aanvraag beoordelen
 • Noodzakelijke kosten die niet betaald kunnen worden van  inkomen
 • De kosten moeten nog gemaakt worden
 • Het gaat om bijzondere omstandigheden
 • Kosten kunnen niet uit andere regeling worden betaald
 • Inkomen is op bijstandsniveau  
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland www.socialezaken-mh.nl

​Zelf aanvragen
Inkomens-afhankelijke combinatiekorting
(landelijk)
Korting op inkomsten-belasting en premie volksverzekeringen is afhankelijk van inkomen
 • Aanvrager werkt
 • Kind jonger dan 12 jaar, tenminste 6 maanden op woonadres ingeschreven
 • Afhankelijk van inkomen 

Belastingdienst
www.belastingdienst.nl

Zelf aanvragen 

ANW Nabestaanden-uitkering
(landelijk) 

Toeslag voor nabestaanden na overlijden partner en voor verzorgers van kinderen, afhankelijk van inkomen
 • Onder AOW-leeftijd
 • Zorg voor kind jonger dan 18 of
 • Meer dan 45% arbeidsongeschikt 

Sociale Verzekeringsbank
www.svb.nl

Zelf aanvragen