Informatie over het coronavirus (Covid-19)  >

Gemeentelijke regelingen voor schoolkosten


Regeling Vergoeding Voorwaarden Meer informatie
Schoolkosten- regeling
(gemeentelijk)
Per jaar per kind een vergoeding van €155
  • Voor kinderen op de middelbare school
  • Inkomen tot 100% van het bijstandsinkomen

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

www.socialezaken-mh.nl

Zelf aanvragen
Leergeld Maastricht & Leergeld
(subregionaal)
Maximaal € 200 bijdrage voor binnen- en buitenschoolse kosten voor leerplichtige kinderen. (bv. schoolevenementen sportkleding, muzieklessen, fiets, computer, etc.)
  • Voor kinderen van 4 t/m 18 jaar
  • Inkomen tot 100% van het bijstandsinkomen
  • Uitgaven niet of slechts gedeeltelijk door andere instanties vergoed
  • Huisbezoek is onderdeel van procedure

Leergeld Maastricht Heuvelland

www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl

Zelf aanvragen (door ouders of wettelijke vertegenwoordigers)