Lees de laatste updates over het coronavirus en de maatregelen in de gemeente Vaals  >

Gemeentelijke regelingen voor kinderopvang en peuterspeelzaal


Regeling Vergoeding Voorwaarden Meer informatie
Tegemoetkoming kinderopvang
(gemeentelijk)
Bijdrage in kosten kinderopvang

In uitzonderingsgevallen wordt ook de eigen bijdrage vergoed.
 • Geen betaald werk
 • Een verklaring voor doelgroepouder nodig.
 • Doelgroepouders: ouders met kinderen van 0 - 12 jaar, die niet werken, maar wel:
  • een traject naar werk volgen in het kader van hun re-integratie;
  • of studeren;
  • of een verplichte inburgeringscursus bij
  • een gecertificeerde instelling volgen;
  • of tienermoeder zijn.
 • Soms op sociaal medische indicatie van kind 
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
www.socialezaken-mh.nl

Zelf aanvragen
Peuterspeelzaal- regeling
(gemeentelijk)
Kostenvergoeding voor peuterspeelzaal van 75%.
 • Inkomen tot 100% van bijstandsinkomen.
 • Voor kinderen van 2 tot 4 jaar 
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
www.socialezaken-mh.nl

Zelf aanvragen