Regelingen voor wonen


Regeling Vergoeding Voorwaarden Meer informatie
Huurtoeslag
(landelijk)
Bijdrage voor de huur
  • Vanaf 18 jaar
  • Afhankelijk van inkomen
  • Afhankelijk van hoogte huur van zelfstandige woonruimte 
  • Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning

Belastingdienst
www.toeslagen.nl

Zelf aanvragen

Kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
(gemeentelijk)
Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding
  • Bijstandsuitkering
  • Geen vermogen
  • Voor aanslagen die niet of niet langer dan 3 maanden geleden betaald zijn 

BSGW
www.bsgw.nl

Zelf aanvragen

Koudetoeslag
(gemeentelijk)
€50,- per huishouden per jaar
  • Inkomen tot 110% van bijstandsinkomen
  • Inzicht geven in energiekosten (bv. afrekening of afschrift) 

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland www.socialezaken-mh.nl

Zelf aanvragen