Mantelzorgcompliment

Bent u hulpbehoevend en heeft u één of meer mensen die u mantelzorg geven? Bijvoorbeeld een familielid, vriend of iemand anders. En doet hij/zij dit al langere tijd, onbetaald en in eigen tijd? Dan kunt u voor hem/haar een blijk van waardering aanvragen: het Mantelzorgcompliment.


Wie is mantelzorger?

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig (meer dan 3 maanden gedurende meer dan 8 uur per week) en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. De zorg is langdurig en kan bestaan uit hulp in het huishouden, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding of emotionele steun. Ook mensen die zorg verlenen aan een terminaal zieke kunnen in aanmerking komen voor het Mantelzorgcompliment.


Aanvragen

Het mantelzorgcompliment kan worden aangevraagd vanaf 1 oktober 2018 tot en met 1 mei 2019. Vul hiervoor het formulier 'Aanvragen mantelzorgcompliment (PDF, 121.9 kB)' in.


Goed om te weten

  • U moet inwoner zijn van de gemeente Vaals als u het Mantelzorgcompliment wil aanvragen.
  • De mantelzorg bedraagt tenminste 8 uur per week en minimaal 3 maanden. Of de mantelzorger heeft terminale zorg verleend.
  • Aanvragen kan tussen 1 oktober 2018 tot en met 1 mei 2019
  • Per zorgvrager kunt u voor maximaal 1 mantelzorgcompliment in aanmerking komen.
  • Zijn er meerdere zorgvragers in uw huishouden? Dan kunt u maximaal 2 aanvragen doen. Iedere aanvrager moet hiervoor aan de voorwaarden voldoen.

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente via e-mail: info@vaals.nl of via telefoonnummer 043-3068568.

Mantelzorgcompliment