Heeft u andere vragen en weet u niet waar u terecht kunt?

Loop binnen tijdens het spreekuur in de Brede School. Iedere dinsdag van 10.00 uur tot 13.00 uur.  Bezoekadres: Sint Jozefplein 49, Vaals.

Of neem contact met MEE Zuid-Limburg. Iedere werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur via telefoonnummer +31(0)88 - 010 2222 of via info@meezuidlimburg.nl