Nederlander worden door naturalisatie

U kunt Nederlandse nationaliteit verkrijgen door naturalisatie door een aanvraag in te dienen in uw woongemeente (daar waar u ingeschreven bent). De immigratie- en naturalisatiedienst neemt het besluit of u de Nederlandse nationaliteit verkrijgt.


Kosten

U betaalt de kosten bij de aanvraag (pin of contant).
Let op: u krijgt geen geld terug als uw aanvraag wordt afgewezen.

Een verzoek tot naturalisatie kost (tarieven 2022):

 • Naturalisatie enkelvoudig standaard: € 945,-
 • Naturalisatie gemeenschappelijk standaard: € 1206,-
 • Meenaturaliserende minderjarige: € 139,-.

Bent u vluchteling of hebt u geen nationaliteit (staatloos), dan kost een verzoek tot naturalisatie (tarieven 2022):

 • Naturalisatie enkelvoudig laag: € 703,-
 • Naturalisatie gemeenschappelijk laag: € 965,-
 • Meenaturaliserende minderjarige: € 139,- 

Meerderjarige kinderen moeten een zelfstandig verzoek indienen.


Aanvragen

De verzoek tot het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit doet u in uw woongemeente.

Intake

Tijdens uw eerste gesprek, de intake, krijgt u informatie over het verkrijgen van het Nederlanderschap en zal allereerst uitgezocht worden of u in aanmerking komt voor het verkrijgen van het Nederlanderschap. Neem een geldig paspoort en geldig verblijfsdocument mee.

Afspraak

Als u aan de voorwaarden voldoet, wordt een afspraak gemaakt om de aanvraag in te dienen. Verdere informatie wordt vooraf verstrekt (mee te nemen documenten, vereiste aanwezigheid kinderen).


Goed om te weten

Voorwaarden voor volwassenen:

Om Nederlander te worden door naturalisatie moet u op het moment van uw naturalisatieverzoek ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont minimaal 5 jaar achter elkaar met een verblijfsvergunning in Nederland. Of op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hebt u de nationaliteit van een land uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland, dan hoeft u geen verblijfsvergunning te hebben. Uitzondering: bent u als vreemdeling minstens 3 jaar getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met een Nederlander en woont u minstens 3 jaar onafgebroken samen met deze persoon, dan geldt voor u geen verblijfstermijn. Als u samenwoont met een Nederlander in Nederland, dan geldt er een termijn van 3 jaar. Er zijn meer uitzonderingen op de verblijfstermijn van 5 jaar.
 • De overheid heeft geen bedenkingen tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
 • Er zijn geen problemen met de openbare orde.
 • In sommige gevallen moet men afstand van de huidige nationaliteit.
 • U moet voldoende ingeburgerd zijn.
 • In bijzondere gevallen kunt u vrijstelling of ontheffing krijgen van de inburgeringseis.
 • U bent nu niet met 2 personen (bigaam) getrouwd.
 • U bent bereid de verklaring van verbondenheid af te leggen op de naturalisatieceremonie.

Voorwaarden voor kinderen:

Uw kinderen kunnen in uw verzoek tot Nederlander delen. Uw kind moet dan op het moment van het verzoek en op het moment van de beslissing aan de volgende 4 voorwaarden voldoen:

 • Uw kind is 17 jaar of jonger.
 • Uw kind woont in Nederland en heeft een verblijfsvergunning die niet voor een tijdelijk doel is.
 • Is uw kind 16 of 17? Dan moet uw kind op het moment van het verzoek (en de beslissing) ook aan de volgende 4 voorwaarden voldoen:
 • Uw kind woont ten minst 3 jaar onafgebroken in Nederland met een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw kind heeft een verblijfsvergunning die niet voor een tijdelijk doel is.
 • Er zijn geen problemen met de openbare orde. 
 • Uw kind is bereid de verklaring van verbondenheid af te leggen bij de naturalisatieceremonie.

Aangevraagd en dan?

Binnen een jaar na uw verzoek om naturalisatie krijgt u een brief toegestuurd van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) waarin vermeld staat dat uw Koninklijk besluit ter ondertekening bij de Koning voor ligt of dat uw verzoek afgewezen is. Als u langer dan een jaar moet wachten, krijgt u daarover ook een brief thuis gestuurd. De gemeente zal u dan binnen afzienbare tijd een uitnodiging sturen voor de naturalisatieceremonie. Daarna kunt u een paspoort en/of identiteitskaart aanvragen.