Stemmen in Vaals, wat moet u weten?

Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de Gemeenteraad en kunt u uw stem uitbrengen. In Vaals kunt u in een willekeurig stembureau binnen de gemeente uw stem uitbrengen. U kunt dus kiezen waar u gaat stemmen. Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen gelden dezelfde eisen voor Nederlandse kiezers en EU-burgers.

Deutsch: Wählen in Vaals, was Sie wissen sollten


U moet ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Vaals en 18 jaar en ouder zijn. Ook niet-EU-onderdanen van 18 jaar en ouder mogen kiezen, mits ze tenminste 5 jaar onafgebroken en legaal in Nederland verblijven. Voor iedereen geldt dat hij/zij zich moet kunnen identificeren:

 • Nederlanders: met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland dat minimaal geldig is tot 22 maart 2013;
 • EU-burgers; met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een ander EU-land;
 • Niet-EU-burgers: met een geldig paspoort én een verblijfsdocument.

Locaties stembureaus

 • Zorgcentrum Langedael, Bloemendalstraat 148, Vaals
 • Obelisk; Prins Willem Alexanderplein 1, Vaals
 • Auw Sjoel, Lindenstraat 17, Vaals
 • Brede School, Sint Jozefplein 53, Vaals
 • BMA Lemiers, Schoolstraat 2, Lemiers
 • Restaurant Bergzicht, Vijlenberg 55, Vijlen

De stembureaus zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur. De stemopneming zal geschieden na sluiting van de stemming, in het betreffende stemlokaal.


Wat moet u doen om uw stem uit te brengen?

Eigenlijk niets; u ontvangt automatisch uw stempas thuis.


U bent uw stempas kwijt of u heeft geen stempas ontvangen

Zonder stempas kunt u uw stem niet uitbrengen!! Als u mag stemmen en u heeft geen stempas ontvangen of u bent uw stempas kwijt, dan kunt u een nieuwe stempas krijgen.

Schriftelijk

Schriftelijk kunt u tot uiterlijk 16 maart 2018 (Bureau Verkiezingen, postbus 450 6290 AL Vaals of verkiezingen2018@vaals.nl) een vervangende stempas aanvragen.

Persoonlijk

Persoonlijk kunt u tot 20 maart 12.00 uur bij de balie van het gemeentehuis een vervangende stempas ophalen. Denk aan uw geldige legitimatie.

Wat moet u doen als u zelf niet kunt stemmen?

Om uw stem niet verloren te laten gaan kunt u altijd aan iemand vragen te stemmen op een kandidaat die uw voorkeur heeft. Er zijn twee mogelijkheden:

 • U vraagt het aan iemand die in de gemeente Vaals woont. U plaatst beiden op de achterkant van de stempas uw handtekening. De gemachtigde die voor u gaat stemmen neemt dan uw stempas mee als hij/zij zelf gaat stemmen. Daarbij dient de gemachtigde zichzelf te legitimeren (geldige ID kaart, paspoort, rijbewijs) en daarnaast (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever te overleggen.
 • Voor een schriftelijke machtiging kunt u een formulier aanvragen bij het KlantContactCentrum. Ook krijgt u hier meer informatie over deze methode. Na 16 maart 2018 is het niet meer mogelijk om een verzoek in te dienen voor een schriftelijke machtiging. Let op: de volmachtverlening in het stemlokaal is niet meer toegestaan! U moet dit dus tijdig regelen.

De uitslag

Op 23 maart 2018 vindt om 10.00 uur een openbare zitting van het Hoofdstembureau plaats tot vaststelling van de uitkomst van de stemming, direct gevolgd door een openbare zitting van het Centraal Stembureau tot vaststelling van de uitslag van de verkiezingen. De openbare zittingen vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. De resultaten worden direct na de zitting ter kennisgeving gelegd bij de balie van het gemeentehuis en via www.vaals.nl.


Klant Contactcentrum

Telefoonnummer: 043-3068568
Telefoonnummer vanuit het buitenland: +31 43 - 3068568

E-mailadres: info@vaals.nl

Of kom langs

Von Clermontplein 15, Vaals

Bekijk de openingstijden en informatie voor het maken van een afspraak op de contactpagina.