Vrouwenweek Vaals

Vanaf vrijdag 8 maart 2019, 19.30 uur tot donderdag 14 maart 2019

Internationale vrouwendag

Het is nog carnavalstijd! En de vrouwengroep Vrauwe vöär Vrauwe Vaals bereidt zich weer voor op de InternationaleVrouwendag. Die is officieel op 8 maart. Dit jaar is het UN thema: Gender-Gelijkheid. Vaals viert dit zelfs een hele week!

Opening

Voor de derde keer organiseert Vaals haar Vrouwenweek. De Protestantse Kerk opent de week op 8 maart om 20.00 met een film over Maria Magdalena in de Oude Pastorie, Kerkstraat 41, Vaals. Inloop: 19.30 Na afloop is er een nagesprek.

Op 9 maart nodigt Vrauwe vöär Vrauwe Vaals uit voor haar jaarlijkse viering van de Internationale Vrouwendag. Het feest draagt het thema 'gendergelijkheid’ zal er tijdens het feest van Vrauwe vöär Vrauwe onder andere een lezing plaatsvinden over de emancipatie van zowel de vrouw als de man door de feministe auteur Gerard van Beusekom-Fretz. Hij schreef het boek ‘De komende en de gaande man’ over de vrolijke en de lastige kanten van de mannenemancipatie. Verder speelt de Jongeren Band The Blue Unicorns en is er een presentatie van Theater Schoonheid.

Natuurlijk wordt ook dit keer de jaarlijkse ‘Senneheld-Prijs’ uitgereikt aan een moedige Vaalsenaar. Vorig jaar ontving Louise Vonk deze huldiging. Senneheld is in 1135 de eerst genoemde Vaalser vrouw. Tijd: 14.00-17.00, Plaats: Grote Zaal Brede School, St. Jozefplein 53

Dinsdag 12 maart

ZijActief Vaals organiseert een lezing / presentatie over ‘powervrouwen’. Mevr. Margot Hofman-Ruijters beschrijft in ‘Van onderwijzeres tot burgemeester!’ haar persoonlijk verhaal. Begintijd: 19.30 uur/ Eindtijd: 21.30 uur. Plaats: Café-Restaurant “Suisse”, Maastrichtenlaan 63. Alle vrouwen zijn welkom, dus ook niet-leden van ZijActief.

Verder de hele week van 8 t/m 14 Maart

Prijsvraag Actie Albert Heijn: Wie je ook bent, je bent mooi! Laat alle vooroordelen los. Waarom vind jij iemand een mooi mens? Nominatie is op Prins Willem Alexanderplein Boekentafel Bibliotheek Vaals over Gendergelijkheid en Vrouwenemancipatie, St Jozefplein 51

Website: www.vrauwevoarvrauwe.com