Gevel- en boomspiegeltuin

Een gezellige groene buurt? Dat doen we samen!


Voorbeeld geveltuinHeeft u geen voortuin, maar wilt u wel graag meer groen in uw straat of buurt? Dan is een geveltuin of een boomspiegeltuin een prima alternatief. Een groene omgeving zorgt ervoor dat mensen zich prettig voelen.

Het groen heeft ook andere belangrijke functies; het vangt fijnstof, zorgt voor schaduw en koelte en trekt vogels en vlinders aan. Groen in plaats van stenen betekent ook dat regenwater makkelijk afgevoerd wordt. Kortom: groen en natuur zorgen voor kwaliteit van de leefomgeving.

Zo’n tuintje tegen uw gevel of in de boomspiegel op de stoep is snel en gemakkelijk aan te leggen. En het hoeft helemaal niet duur te zijn. Met een mooie zonnebloem of stokroos fleurt de straat al op. En doet u dat samen met buurtbewoners, dan is dat ook nog eens gezellig en misschien leert u zelfs nieuwe mensen kennen.


De spelregels

Vanaf nu kunt u zonder aanvraag van start en bent u vrij om naar eigen inzicht een geveltuintje of boomspiegeltuin in te richten. Er zijn wel een paar spelregels:

 • Als u huurt: overleg eerst met de verhuurder/huiseigenaar;
 • De geveltuin mag max. 60 cm breed zijn;
 • Houdt min. 90 cm vrij tussen de rand van de geveltuin en de rand van de stoep (of obstakels zoals paaltjes, borden of palen) Let op: deze afstand geldt ook in de hoogte!;
 • Zorg dat de stoep niet verzakt (b.v. door met de verwijderde stoeptegels een rand te maken),
 • Gebruik geen giftige planten en/of sterk groeiende heesters.
 • Als het geveltuintje of de boomspiegeltuin gaat groeien, houdt eventuele ontluchtingsroosters, openbare verlichting, straatnaambordjes en de doorgang voor voorbijgangers vrij (min. 90 cm breed, ook over de gehele hoogte, dus het hele doorgangsprofiel).

Tips voor de aanleg van een geveltuin

 • Haal (stoep-)tegels weg (max. 60 cm breed );
 • Bewaar de tegel(s) zodat, als u ooit de geveltuin verwijdert, de stoep gemakkelijk te herstellen is, of gebruik ze als opstaand randje om te voorkomen dat de stoep verzakt;
 • Schep voorzichtig max. 30 cm grond eruit: let op met kabels en leidingen;
 • Vul het gat met tuinaarde of potgrond. Uw gevel- of boomspiegeltuin is nu plantklaar.

Tip voor de aanleg van een boomspiegeltuin

Het is aan te raden te wachten met de aanplant tot een jonge boom goed is aangeslagen. Planten in de boomspiegel kunnen bij een jonge boom bij het water geven een probleem vormen. Wacht daarom liever minstens tot vier jaar na de aanplant. Zorg voor losse, vruchtbare grond rond de boomstam en beschadig de boomwortels niet. Ophogen met aarde wordt door de meeste bomen niet goed verdragen. Voeg jaarlijks een laagje compost toe zodat vocht beter wordt vastgehouden.

Tips voor de inrichting van een gevel- en boomspiegeltuin

 • Kies planten uit, die bij de plek passen: houdt b.v. rekening met een standplaats in de zon of schaduw en klimplant of heester (in geval van een geveltuin);
 • Voor klimplanten kunt u lattenwerk of draden op de muur maken (als u huurt, altijd even overleggen met de verhuurder/huiseigenaar);
 • Let op met planten of bloemen met doornen, zodat anderen zich niet bezeren.

Tips voor het onderhoud van een gevel- en boomspiegeltuin

 • Als het om een gedeelde boomspiegeltuin gaat, kunt u misschien afspraken maken met uw buurtgenoten over het onderhoud
 • Geef voldoende water: gevel- en boomspiegeltuinen zijn vaak erg droog;
 • Snoei en verwijder onkruid regelmatig;
 • Houdt ontluchtingsroosters vrij om vocht te voorkomen;
 • Houdt openbare verlichting en straatnaambordjes vrij;
 • Zorg dat de doorgang voor voorbijgangers voldoende vrij blijft.

Maak uw boomspiegeltuin zichtbaar

Heeft u een boomspiegeltuin aangelegd? Laat dit dan aan de gemeente weten! De uitdaging is namelijk om het stukje groen hondenpoep- en vuilniszakvrij te houden. Ook is het wel eens voorgekomen dat een gemeentelijke kantonnier de beplanting verwijderd heeft, niet wetende dat hier sprake was van een boomspiegeltuintje. Als u de locatie van uw boomspiegeltuin doorgeeft aan de gemeente, dan zorgt de gemeente er voor dat er een bordje in uw boomspiegeltuin komt te staan. Dan weet iedereen: hier wordt getuinierd!


Klant Contactcentrum

Telefoonnummer: 043-3068568
Telefoonnummer vanuit het buitenland: +31 43 - 3068568

E-mailadres: info@vaals.nl

Of kom langs

Von Clermontplein 15, Vaals

Bekijk de openingstijden en informatie voor het maken van een afspraak op de contactpagina.