Werkzaamheden voetpad ingang Bloemendalpark


Vanaf 8 november wordt gewerkt aan het voetpad naar het Bloemendalpark dat tussen zorgcentrum Langedael en Hotel Kasteel Bloemendal doorloopt. Dit voetpad heeft waterschade opgelopen tijdens de wateroverlast van 14 juli en moet daarom hersteld worden. De werkzaamheden zullen ongeveer drie weken duren. Tijdens deze werkzaamheden is het voetpad afgesloten.