Werkzaamheden Enexis aan gasnet

Selzerbeeklaan, Adelbertstraat, Hendrikstraat, Koning Hendrikstraat en Kolmondstraat in Vaals.


Enexis levert stroom en gas bij huishoudens via een ondergronds netwerk van kabels en leidingen. Om storingen te voorkomen, onderhoudt Enexis dit netwerk goed.

In week 19 (vanaf 9 mei 2022) wordt door gasnet Enexis een begin gemaakt met het vervangen van gasleidingen in Vaals.
Dit houdt in dat er achtereenvolgens steeds in een ander deel wordt gewerkt. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in de volgende straten:

  • Fase 1: Selzerbeeklaan vanaf huisnummer 12, Adelbertstraat oneven huisnummers tot aan de Weverij.
  • Fase 2: Selzerbeeklaan huisnummer 16, Kon. Hendrikstraat tot huisnummer 4, Adelbertstraat tot huisnummer 2.
  • Fase 3: Koning Hendrikstraat huisnummer 2 tot Kolmondstraat 35.
  • Fase 4: Kolmondstraat vanaf de Adelbertstraat tot Kolmondstraat - Koning Hendrikstraat oneven huisnummers.

Bewoners en andere belanghebbenden zijn op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en de mogelijke overlast.
Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai en zijn inritten en toegangen tot uw woning moeilijk of niet bereikbaar.

Wilt u ervoor zorgen dat tijdens de werkzaamheden geen auto's en dergelijke op het trottoir geplaatst worden?

Verkeersregelaars zullen te zijner tijd aanwezig zijn om schoolgaande kinderen veilig te laten oversteken.

Het project heeft een doorlooptijd van ongeveer 10 weken. De verwachting is dat de werkzaamheden eind juli 2022 gereed zijn. De aannemer kan geen exacte datum vermelden. Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden en andere niet vooraf voorzienbare tegenslagen.