Groot onderhoud wegen Vaalsbroek, Vaals-Vijlenerweg en Harles


Vanaf maandag 13 juni start Van de Kreeke Wegenbouw met het uitvoeren van groot onderhoud aan de gehele verbindingsweg tussen Eschberg en Vijlenberg. Het betreft de wegen Vaalsbroek, Vaals-Vijlenerweg en Harles.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen vooral bestaan uit aanbrengen van betonnen goten en het aanbrengen van een nieuwe asfaltconstructie.

Planning

De werkzaamheden duren naar verwachting vijf weken. Tijdens deze periode zijn de genoemde wegen afgesloten voor alle doorgaand verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Holset en Harles blijven via Lemiers bereikbaar.

De planning van de werkzaamheden ziet er als volgt uit:

  • In de week van 13 juni tot en met 17 juni wordt de weg nabij B&B Hoeve Einrade volledig opengebroken. Dit betekent dat u via Eschberg of Vijlenberg uw bestemming kunt bereiken.
  • In week 27 starten de asfaltwerkzaamheden. Tijdens deze werkzaamheden zullen verkeersregelaars worden ingezet. Ook tijdens de eerste drie dagen zullen er verkeersregelaars aanwezig zijn.

Aanbieden afval

Bewoners kunnen het afval aanbieden zoals gewend. De aannemer zal ervoor zorgen dat dit wordt afgevoerd in overleg met Rd4.