Groenwerkzaamheden


Het voorjaar is weer begonnen en dat betekent dat het groen weer gaat groeien. Om het onderhoud inzichtelijk te maken hebben we een overzicht gemaakt van de verschillende groenwerkzaamheden en in welke periode deze worden uitgevoerd.

Maaien gazons

Deze werkzaamheden zijn uitbesteed.

 • Grasvelden: 28-30x per jaar (begin april tot en met oktober).
 • Rondom bomen: 7x per jaar (eind april tot en met oktober).
 • Rondom obstakels: 14x per jaar (half april tot en met oktober).
 • Loof bolgewassen: 1x per jaar (eind mei).
 • Bermen en taluds binnen de bebouwde kom: 2x per jaar (half maart en half juni).
 • Graskanten: 2x per jaar (half maart en begin juni).

          
Maaien bermen

Deze werkzaamheden zijn uitbesteed.

 • 1e maaironde: de eerste meter vanaf de weg (tweede helft van mei).
 • 2e maaironde: de eerste meter vanaf de weg (half juli).
 • 3e maaironde: de eerste meter vanaf de weg (eerste helft van oktober).
 • 4e maaironde: in verband met de winterslaap van de hazelmuis (december).
   

Begrazing van schapen

Dit is een alternatief voor het klepelen van stukken grasweide. De schapen grazen op diverse plekken in Vaals, Vijlen en Lemiers (eind april tot eind november). Deze werkzaamheden zijn uitbesteed.
 

Onkruidbestrijding op verharding

Het is niet meer toegestaan chemische middelen te gebruiken. Wij hebben derhalve als alternatieve methode gekozen voor het wegbranden van onkruid. Dit is niet zo effectief als bestrijden met chemische middelen, omdat de wortel niet gedood wordt, maar enkel bovengronds bestrijding plaatsvindt. Onkruidbestrijding op verhardingen (inclusief molgoten en obstakels) vindt 5x per jaar plaats (in de periode van begin mei tot en met half november). Deze werkzaamheden zijn uitbesteed.

Onderhoud van de vaste planten

Het betreft hier het onkruidvrij houden van de vaste planten. Dit gebeurt in 8 beurten (in de periode van begin maart tot half oktober). Deze werkzaamheden zijn uitbesteed.

Groot onderhoud van de sportvelden

Dit word uitgevoerd in de periode begin mei tot half juli. Deze werkzaamheden zijn uitbesteed.

Hagen scheren in de buitengebieden en in de kernen

Twee keer per jaar: in de periode van eind april tot en met mei en de periode begin september tot eind september. Deze werkzaamheden worden in samenwerking met een firma uitgevoerd door de buitendienst.

Het onderhoud van de plantsoenen, de plantenbakken, het zomergoed en de wintersnoei

Deze werkzaamheden worden door onze eigen buitendienst uitgevoerd. In een cyclus van zes weken (begin maart tot eind november) worden de plantsoenen en plantenbakken onkruidvrij gemaakt door onze teams. Het éénjarig zomergoed wordt eind mei geplant en einde oktober weer verwijderd. Daarna volgt de wintersnoei in de periode van november tot begin maart.