Werkzaamheden Vaals centrum

Aanbrengen asfalt.


Enkele weken geleden hebben bewoners van betreffende straten in Vaals centrum een brief ontvangen over de nog uit te voeren werkzaamheden. Deze konden door de weersomstandigheden destijds niet gereed gemaakt worden. Helaas wordt u hierdoor onnodig lang geconfronteerd met een situatie die overlast met zich meebrengt.

Oorzaken

Door nog onbekende oorzaak worden we daarnaast geconfronteerd met een asfalt laag die langzaam uithard en ‘zacht’ blijft. Voor het aanbrengen van de afwerklaag is het echter wenselijk dat de onderliggende laag voldoende is uitgehard. Slechts dan kunnen we een eindproduct van goede kwaliteit leveren.

Extra inzet

Wij proberen de overlast te beperken door wekelijks de losse split door de aannemer te laten verwijderen en de nog kleverige weggedeelten met zand te laten afdekken. Daarnaast zetten wij ook onze buitendienstmedewerkers in om extra controles uit te voeren op de begaanbaarheid en veiligheid in uw straat. Waar nodig zullen zij dagelijks ongewenste situaties verhelpen.

Nieuwe planning

  15 oktober 16 oktober 17 oktober 18 oktober
Selzerbeeklaan x reserve*    
Aan de Twijnerij x reserve*    
Aan de Weverij x reserve*    
Adelbertstraat x reserve*    
Bergweide     x reserve*
Bergvlierweg     x reserve*
Eenbesweg     x reserve*
Wolfskersweg     x reserve*
Akkerroosweg     x reserve*
Zevensterweg     x reserve*

Parkeerverbod

Om de werkzaamheden vlot te kunnen uitvoeren is op genoemde dagen een parkeerverbod met wegsleepregeling van kracht. De aannemer vraagt u om auto’s elders te parkeren. Ook vraagt BLM Wegenbouw u om de auto’s op privé opritten vóór 7:00 uur weg te zetten. Dit om eventuele hinder of beschadigingen te voorkomen. Tijdens de werkzaamheden kan niet door de straat gereden worden.

Verkeersregelaars

Gedurende de werkzaamheden is uw straat enkel nog te voet bereikbaar. Op de dagen van de werkzaamheden wordt het verkeer begeleid door verkeersregelaars. Door de aanwezigheid van machines en vrachtauto’s kan er enige overlast ontstaan. We zullen er alles aan doen om deze overlast tot een minimum te beperken en hopen op uw medewerking.

Vragen?

Mochten de werkzaamheden wederom uitgesteld worden door de weersomstandigheden, zal deze pagina worden bijgewerkt en kunt u hier een aangepaste planning vinden.

Bij eventuele calamiteiten of met vragen kunt u zich wenden tot de uitvoerder van BLM Wegenbouw, de heer Jan Zeelen, telefonisch bereikbaar op nummer 06-82538432.

Wij hopen dat we met deze planning de werkzaamheden in uw straat kunnen afronden en de overlast tot een minimum beperkt zal blijven.