Werkzaamheden Vaals centrum

Aanbrengen slijtlaag en conserverende laag van emulsie asfaltbeton.


Enkele weken geleden hebben bewoners van betreffende straten in Vaals centrum een brief ontvangen over de nog uit te voeren werkzaamheden. Deze zijn destijds niet gereedgemaakt door de weersomstandigheden.
Vandaar dat we u informeren met een aangepaste/nieuwe planning.

Wegwerkzaamheden

Om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is er een parkeerverbod met wegsleepregeling van kracht. We willen u dan ook vragen om de auto’s elders te parkeren. Tevens willen we u verzoeken om de auto’s op privé opritten vóór 7:00 uur weg te zetten. Dit om eventuele hinder en/of beschadigingen te voorkomen. Tijdens de werkzaamheden is het niet meer mogelijk om door de straat te rijden.

Door de aanwezigheid van machines en vrachtauto’s kan er enige overlast ontstaan. We zullen er alles aan doen om deze overlast tot een minimum te beperken en hopen op uw medewerking.

Wanneer

In week 38, 39 en 40  wordt er in opdracht van de gemeente Vaals een slijtlaag (S) en emulsie asfaltbeton (EAB) aangebracht. Dit zal gebeuren volgens onderstaande planning:

  17-Sep 28-Sep 1-Okt 4-Okt
Selzerbeeklaan S EAB    
Bergweide     EAB R
Bergvlierweg     EAB R
Akkerroosweg     EAB R
Wolfskerweg     EAB R
Aan de Twijnerij   EAB   R
Aan de Weverij   EAB   R
Adelbertstraat   EAB   R

Op de dagen van de werkzaamheden wordt het verkeer begeleid door verkeersregelaars.
Hierdoor zal uw woning en/of straat tijdens de uitvoering beperkt bereikbaar zijn per auto, te voet is uw woning is te allen tijde bereikbaar. Verder is er op 4 oktober een reserve dag (R) gepland mochten de werkzaamheden op de geplande data geen doorgang kunnen vinden.

Vragen?

Mochten de werkzaamheden wederom uitgesteld worden door de weersomstandigheden, zal deze pagina worden bijgewerkt en kunt u hier een aangepaste planning vinden.

Bij eventuele calamiteiten en/of vragen uwerzijds kunt u zich wenden tot de uitvoerder van BLM Wegenbouw, de heer Jan Zeelen, telefonisch bereikbaar op nummer 06-82538432.

Wij danken u voor uw medewerking.