Werkzaamheden in centrum Vaals vanwege fietsverbinding XBMob


Gemeente Vaals heeft in 2020 besloten om deel te nemen aan het Europese project Cycling Connect (onderdeel van XBMob, Crossing Borders Mobility). Dat project is bedoeld om grensoverschrijdende fietsverbindingen te verbeteren. Daardoor ontstaan doorlopende aansluitingen op langeafstand fietsroutes.

Een van die fietsverbindingen loopt door het centrum van Vaals. Een deel van die verbinding – vanaf de rotonde Maastrichterlaan naar de Alte Vaalserstrasse in Vaalserquartier (Aken) – is nog niet als fietsroute herkenbaar. De route gaat vanaf de Maastrichterlaan via de Tyrellsestraat, Lindenstraat, Kerkstraat en Akenerstraat naar de Alte Vaalserstrasse. Omgekeerd loopt de route via de Akenerstraat, Tentstraat, Bergstraat, Koperstraat en de Tyrellsestraat naar de Maastrichterlaan.
Komende periode vinden werkzaamheden plaats om deze fietsroute zichtbaar te maken en daarmee de fietsveiligheid te vergroten. Er worden fietsstroken aangebracht in (delen van) de Lindenstraat, Kerkstraat, Akenerstraat, Tentstraat, Bergstraat en Koperstraat. Daarnaast komt er bebording.

Waar wordt wanneer gewerkt?

Fases werkzaamhedenDe werkzaamheden starten in week 16 (19 april) en zullen in fases plaatsvinden. In opdracht van de gemeente Vaals voert aannemer RV Infra de werkzaamheden uit.

In delen van de Lindenstraat, Kerkstraat en Tentstraat wordt de fietsstrook in de bestrating verwerkt. Hiervoor moet de bestaande bestrating opengebroken worden. Om het werk uit te kunnen voeren worden (delen van) straten afgesloten. Deze werkzaamheden vinden in drie fases plaats.

Fase 1: van 19 april tot 23 april 2021 (week 16) - Lindenstraat (tussen Pastoerswei en Kerkstraat)

Tijdens de werkzaamheden is de Lindenstraat (tot Pastoerswei) alleen voor bestemmingsverkeer bereikbaar. Na ongeveer 2 tot 3 dagen zal de aannemer op de kruising Kerkstraat/Lindenstraat zijn.

Vanaf dat moment zal verkeer richting het bovenste deel van de Kerkstraat/Akenerstraat/Tentstraat/ Bergstraat omgeleid worden via de Koperstraat en Bergstraat. De rijrichting in een deel van de Koperstraat en Bergstraat wordt dan dus omgedraaid.

Fase 2: van 26 april tot 7 mei 2021 (week 17) - Kerkstraat (tussen Lindenstraat en Tentstraat)

In fase 2 wordt in de Kerkstraat gewerkt. De Lindenstraat wordt aan de omleidingsroute toegevoegd, waarbij ook de rijrichting in de Lindenstraat wordt omgedraaid.

Fase 3: van 7 mei tot 21 mei 2021 (week 18) - Tentstraat (tussen Kerkstraat en Bergstraat)

Omleiding werkzaamhedenOok in fase 3, als in de Tentstraat gewerkt wordt, geldt de omleidingsroute. Tijdens de werkzaamheden in fase 3 zal de Akenerstraat tijdelijk niet vanuit Tentstraat in te rijden zijn.

De Akenerstraat is in die periode bereikbaar via Duitse zijde (de paaltjes op de grens worden tijdelijk weggehaald).

Afsluiting kruispunt Tentstraat- Bergstraat tot en met 19 mei

Wegens werkzaamheden is het kruispunt Tenstraat - Bergstraat van 17 tot en met 19 mei tussen 07.30 uur en 16.00 uur voor doorgaand verkeer afgesloten. Er zijn omleidingsroutes en verkeersregelaars ingezet.

Werkzaamheden in Akenerstraat/Bergstraat/andere deel Lindenstraat

In de Lindenstraat (tussen Koperstraat en Pastoerswei), Akenerstraat en Bergstraat wordt de fietsstrook op het huidige wegdek aangebracht. Daar hoeft de bestrating niet voor opengebroken te worden. Tijdens het werk hoeven deze straten daarom niet afgesloten te worden.

Wat betekenen deze werkzaamheden voor u?

Er wordt gewerkt van maandag t/m vrijdag (uitgezonderd feestdagen) tussen 7.30 en 17.00 uur. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar omwonenden zullen er wel iets van merken. Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Om verwarring voor het verkeer te voorkomen blijft de omleiding 's avonds en in het weekend actief totdat het werk klaar is.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden zal de straat afgesloten zijn en is parkeren in die straat niet mogelijk. Bewoners die in het bezit zijn van een garagebox of vaste parkeerplaats in de omgeving vragen wij vriendelijke om rekening te houden met de werktijden en uw voertuig op tijd te verzetten.

Huisvuilcontainers en PMD

Als huisvuilcontainers en PMD-zakken worden opgehaald op het moment dat er in een straat gewerkt wordt, brengt de aannemer het huisvuil naar een centraal punt waar Rd4 het kan meenemen.


Logo InterregHet project Cycling Connect wordt in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn uitgevoerd met financiële ondersteuning door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Het Interreg V-A Euregio Maas Rijn(EMR) programma investeert bijna 100 miljoen in de ontwikkeling van dit Interreg-gebied in de periode tot 2020. Het gebied strekt zich uit van Leuven in het westen tot de grenzen van Keulen in het oosten, en loopt van Eindhoven helemaal tot aan de grenzen van Luxemburg. Meer dan 5.5 miljoen mensen wonen in deze grensoverschrijdende regio, waar het beste van drie landen samenkomt in een echte Europese samenleving.

Met deze investering van EU-fondsen in de Interreg-projecten van regionale projectpartners, investeert de EU direct in de economische ontwikkeling, innovatie, territoriale ontwikkeling en de sociale inclusie en onderwijs in dit gebied.